Kerkdiensten Schakel

 

Wijchen
Aanvangstijd: 11.00 uur (vanaf 10.30 uur koffie drinken)
Plaats: De Schakel, Pius XIIe straat 85, 6602 BE Wijchen

Kunst in de kerk Archief

Expositie Ahmed Kleige

Vanaf zondag 8 oktober zijn schilderijen van de Syrische kunstenaar Ahmed Kleige in de Schakel, Pius XII straat 15 in Wijchen te zien. 

De grote schilderijen dateren van 2012 en 2013 en maakte hij nadat hij naar Libanon gevlucht was vanwege een niets ontziende oorlog in  zijn geboorteland Syrië. Op indringende wijze schilderde hij welke invloed deze oorlog heeft op de levens van individuele mensen als ook op bevolkingsgroepen. Zijn schilderijen hebben een grote zeggingskracht en gaan over zijn ervaringen als vluchteling. In snelle schetsen probeerde hij dat wat hij zag, vast te leggen, kleurrijk en emotievol. 

Ahmed Kleige (1964) is geboren in Aleppo. Afgelopen zomer is hij weer herenigd met zijn vrouw en kinderen en woont hij in Maastricht. Zij brachten de meeste schilderijen die nu in de Schakel te zien zijn mee uit Beirut waar ze tot dan in een galerie werden tentoongesteld. 

De expositie duurt tot en met 26 november en in is in deze periode iedere zondag na de dienst rond 12:00 uur te bezichtigen, op de zaterdagen 14 oktober en 11 november van 14.00 – 16.00 uur en op afspraak.

U kunt hiervoor contact opnemen met Margreet van der Meij, telefoon: 024-6450563, e-mail: .

In de Nieuwsbrief najaar 2017 van de werkgroep 'Kunst in de kerk' kunt u meer lezen over deze bijzondere expositie en de ontmoetingsmiddag ‘Kennismaking met de Syrische cultuur’ op 18 november:

» Download de Nieuwsbrief 

» Download de flyer

Schilderijen van de Syrische kunstenaar Ahmed Kleige tijdens Advent en Kerst in de Schakel.

 

Afgelopen voorjaar werd de werkgroep kunst in de kerk door gemeenteleden attent gemaakt op het werk van de Syrisch kunstenaar Ahmed Kleige. Hij woonde op dat moment in Nijmegen en was in afwachting van de behandeling van zijn asielaanvraag. Afgelopen mei exposeerde hij in een galerie in Arnhem waar wij zijn werk hebben kunnen bekijken. We waren onder de indruk van de zeggingskracht van zijn schilderijen die allemaal gaan over zijn ervaringen als vluchteling. De titel van de expositie in Arnhem was dan ook ‘Migratie’. Een actueel thema dat goed past bij de komende Adventsperiode, een periode van bezinning en inkeer voordat we het feest van de geboorte van Jezus vieren. Maar na zijn geboorte moesten ook Maria en Jozef vluchten met hun pasgeboren kind. Het leek ons daarom een goed idee om een paar schilderijen van deze kunstenaar dit jaar in de periode rondom kerst te laten zien in de Schakel. Het is de bedoeling om in het najaar van 2017 een grotere expositie met werken van zijn hand  te organiseren.

 Ahmed Kleige is in 1964 in Aleppo in Syrië geboren. Hij studeerde af in chemie aan de universiteit, maar is nooit op dit terrein werkzaam geweest. In plaats daarvan begon hij te schilderen en volgde de opleiding aan het ‘Fahti Mohamed Fine Arts Center’. Hij leefde en werkte voorheen in Homs, Syrië en Beirut, Libanon. Een jaar geleden ging hij op weg naar Engeland, waar hij familie heeft wonen. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan Nijmegen, waar hij bij vrienden onderdak vond en een asielaanvraag heeft ingediend. Inmiddels verblijft Ahmed in een asielzoekerscentrum in Heerlen. Zijn asielaanvraag is toegekend en hij is nu in afwachting van een woning en hoopt op een spoedige hereniging met zijn vrouw en kinderen.

 

Namens de werkgroep kunst in de kerk, Marike Meek

 

 

 

 

 

Lezing over herinneren en herdenken in de beeldende kunst

 
Op maandag 31 oktober jl. gaf kunsthistorica Wilma Gosselink in het kader van Tegen het vergeten  een lezing over herinneren en herdenken in de beeldende kunst.

Een verslag hiervan vindt u op hier

OPENING van de EXPOSITIE

‘Tegen het vergeten’ op zaterdag 22 oktober van 16.00  tot 18.00 uur in de Schakel, Pius XII straat 85 te Wijchen.

Er zullen foto’s te zien zijn van de Caroline Luykx en herinneringskastjes van Rietje de Bijl.

Beide kunstenaars laten op eigen wijze zien hoe je iemand kan missen, herinneren en herdenken.

De expositie maakt onderdeel uit van het gezamenlijk project ‘Tegen het vergeten’, in woord en beeld van KunstKringWijchen en de Schakel.

 

Tijdens de OPENING zal Erik op ten Berg spreken en zal Duo Vicini voor de muzikale omlijsting zorgen. Erik op ten Berg is een expert in creatief denken en doen. Hij is de drijvende kracht achter Pioen consult. Met passie inspireert hij mensen en bedrijven om nieuwe uitdagende ideeën te ontdekken. Zelf zoekt hij inspiratie in de natuur, de Spaanse cultuur, in het maken van beelden uit natuursteen en in het hardlopen. 

Duo Vicini bestaat uit Nadja Spooren, panfluit en Roel van Riel, gitaar. Duo Vicini speelt klassieke muziek van John Dowland tot Astor Piazzolla. Originele werken, klassieke muziek en nieuw klassiek komen in de combinatie panfluit-gitaar goed tot hun recht waarbij de zangerige en orgelachtige melodielijnen van de panfluit mooi kleuren bij de dan weer opzwepende dan weer weemoedige klanken van de gitaar.

 

De expositie zal te zien zijn op zaterdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur t/m 20 november 2016.

Zie voor verdere informatie en activiteiten rondom deze expositie: onze nieuwsbrief  en www.kunstkringwijchen.nl

Klik hier om de flyer te downloaden

 

 

Nieuwsbrief   februari 2016

werkgroep kunst in de kerk

Via Dolorosa

 Expostitie

In de Veertigdagentijd van 14 februari tot en met 27 maart zal er in de Schakel kunst rond de kruisweg van Christus te zien zijn van Cobi van Hulst. De opening van de expositie is zondag 14 februari, rond 12.00 uur. Verder is de expositie  tot en met 27 maart iedere zondag rond de dienst van 11.00 uur en iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Of op afspraak: 024-6450563, Margreet van der Meij.

 Cobi van Hulst

Ieder heeft zijn eigen kruis te dragen

Het is deze zegswijze die Cobi van Hulst letterlijk en figuurlijk in haar werk verbeeldt: de mens met zijn kruis. De mens met dat wat hij te dragen heeft tot het einde toe. Dat wat hij niet ontlopen kan: zijn tekort, zijn gemis, zijn gebrek, zijn zwak.

Eerder schilderde Cobi de mens met zijn kruis als stilstaand beeld, als handen die kruizen dragen, maar in de schilderijen van nu is de mens met zijn kruis op weg gegaan en zijn het de stappen op zijn levensweg die ze schildert.

Ze heeft daarvoor haar eigen thematiek verbonden aan de kruisweg zoals die nog in veel katholieke kerken te zien is. Deze traditionele kruisweg verbeeldt in veertien staties de weg die Jezus aflegde vanaf het moment dat hem het kruis werd toebedeeld. Ook Cobi’s mens is met zijn kruis op weg en dus wordt er ook hier, in deze Via Dolorosa, gedragen, geweend, gevallen, ontkleed, gekruisigd, gestorven en begraven en net als in de traditionele statie loopt de route linksom. 

Maar het zijn niet de overgeleverde beelden die als uitgangspunt dienden, het zijn de oude woorden die opnieuw gelezen zijn en zo via de handen van de kunstenaar nieuwe beelden vormden. Daardoor wijken de veertien schilderijen in deze Via Dolorosa af van wat we gewend zijn te zien en zo kunnen we in deze mens met zijn kruis Jezus zien maar ook onszelf, hier en nu. 

Cobi van Hulst is zowel beeldend als literair opgeleid. Ze studeerde Moderne Nederlandse letterkunde (RUN) en volgde les onder andere aan ArtEz, Arnhem. Beide richtingen komen samen in haar schilderijen die een verbeelding zijn van haar fascinatie voor gedichten en oude verhalen. www.cobivanhulst.nl 

Via Dolorosa

De Kruisweg, in het Latijn: Via Dolorosa  is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn terechtstelling. 

In de rooms katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt. 

 

Meesterwerk ‘Calvarie’ van Marc Chagall in Amsterdam.

Komend voorjaar is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam opnieuw een meesterwerk te bewonderen. Dit keer is het de beurt aan Marc Chagall met zijn werk Calvarie (Golgotha). In dit schilderij heeft Chagall de gekruisigde Jezus als een onschuldig kind afgebeeld in een zeer ongebruikelijke iconografie. Zoals vaker in Chagalls werk is ook in dit schilderij religie een persoonlijke aangelegenheid. Zie voor meer informatie: www.artway.eu 

 

Volgende expositie

De volgende expositie zal rond Allerzielen zijn en zal samen met de Kunstkring Wijchen worden georganiseerd. Verschillende kunstenaars zullen werk rondom het thema Afscheid nemen en rouw tentoonstellen.   

Met een hartelijke groet,

Margreet van der Meij, Corneli Dijkhuizen, Connie Visser, Margriet van Leeuwen,

ds. Marco Luijk en Marike Meek.