Tijdens de zomervakantie van 14 juli t/m 20 aug zijn de kerkdiensten in het dorpje Leur
Aanvangstijd: 10.00 uur ( koffie drinken na de dienst)
Adres: Van Balverenlaan 4, Leur.

Dat is hier.

Adressen

Postadres: Pius XII-straat 85, 6602 BE  Wijchen

College van kerkrentmeesters (van links naar rechts):

Secretaris: Dhr. R. de Heus, Aalsburg 1725, tel. 024 - 642 26 72,

Voorzitter: Dhr. F.Kuper, Blauwe Hof 4018, tel.: 024-6450722, 

Batenburg beheerzaken: Dhr. T. Colijn

Kerkbalans: Dhr. P. Dekker, 

Beheer begraafplaatsen: Dhr. H. Boer 

Penningmeester; Dhr. T. Arntzt, 

Gebouwen: Dhr. P. de Haan

Ledenadministratie: Dhr. T. Kruijthoff,

Niet op de foto:

Solidariteitskas en kerkblad: Mevr. G. Vaandrager

 

  
Bankrekeningen:    ING: NL92INGB0003144850  / Rabo: NL42 RABO 0158 6083 64


Beide rekeningen ten name van Protestantse Gemeente Wijchen/Leur/Batenburg.